Fatma Nesrin Ergin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘nde Psikoloji bölümünde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İlköğretim yıllarında başladığı halk oyunları eğitimine üniversite döneminde ağırlık vermiş; halk oyunu çalışmaları ile yetinmeyerek halk bilimi ile ilgili birçok alanda çalışmış, bu minvalde birçok etkinlikte yer almıştır. Yaren Kooperatif kurucu ortağıdır.