Mehmet Kuzu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. İsviçre Lozan Üniversitesi’nde Aktüerya ve Siyaset Bilimi dallarında yüksek lisans dersleri almış, bu eğitimine Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi anabilim dalında devam etmiştir. Sosyal dayanışma ekonomisi, kaynak geliştirme ve gönüllü yönetimi konularında önemli deneyime sahiptir. Sosyal etki analizi ve stratejik planlama konularında analitik yaklaşımla yeni yöntemler geliştirilmesi için çaba göstermektedir. Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleşen çeşitli ulusal ve çokuluslu kültür, öğrenmeyi öğrenme ve yaygın eğitim programlarında katılımcı ve eğitmen olarak yer almıştır. Belediyecilik ve sivil toplum alanlarında önemli deneyime sahip olup şu an Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nde Kooperatif Girişimciliği konusunda danışmanlık yapmaktadır. ODTÜ Ege Mezunlar Derneği, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ve Dostluk Yardımlaşma Vakfı üyesidir. 2015 yılında Türkiye’nin ilk bilimsel ar-ge, eğitim kooperatifi olan Genç İşi Kooperatif kurucu ortağı olarak sürdürülebilir istihdam konusunda çalışacak bir sosyal girişimin ‘kooperatif’ ile kurumsallaşmasına öncülük etmiştir. Halen Genç İşi Kooperatif’in projelerinde ve eğitimlerinde aktif görev almaktadır. Yaren Kooperatif’in ulusal ve uluslararası kooperatifçilik ağlarında görünür olması ve kurumsallaşması için kurucu ortak olarak ekipte yer almıştır. Yaratıcılık, gönüllülük ve sosyal etki konularında program geliştirme sorumluluğunu taşımaktadır.