Yarenler

Bizler, kırsal gelişime örnek olacak projeler yaratarak, yerelden başlayıp toplumsal kalkınmaya katkı verme arzusu taşıyan, bu topraklara ve kültürüne âşık 8 genciz.

Projelerimizin temelinde ise, her birimizin Türk Halk Bilimi’ne olan ilgisi ve bu konuda amatörce devam ettirdiği çalışmalar yatmaktadır.

Her birimiz, farklı bilgi ve yetkinliklerimiz sayesinde olaylara farklı gözlerle bakabiliyor, onları farklı değerlendirebiliyor ve eşit şartlarda ortaklaşa yürüttüğümüz her sürece, sahip olduğumuz bilgi birikimimize uygun katkı sağlayabiliyoruz.

Anadolu topraklarının tarihini oluşturan halklar gibi, farklılıklarımızdan güç alarak imece usulü planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz her bir projenin temelinde, farklılıklarımızın ve dostluğumuzun ortak çerçeveye sunduğu katkılar yatmaktadır.

Ortak Hayallerimiz

♦ Kısa ve uzun vadede öncelikle Ege Bölgesi, daha sonra ülke genelinde sürdürülebilir eğitim ve kalkınma projeleri oluşturmak,

♦ Bu hayal doğrultusunda; eğitimdeki, kültürel, sosyal ve ekonomik imkânlardaki eşitsizlikleri en aza indirerek toplumun tüm kesimlerinde sosyal dengeyi sağlayacak projeler yaratmak ve sürdürmek,

♦ Tüm bunları gerçekleştirirken en uygun kurum ve kişilerle birlikte çalışmaktır