Özge Şenyurt

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunudur. Lisans mezuniyeti sonrasında iş hayatına paralel olarak eğitimine devam ederek ODTÜ Biyoteknoloji bölümünde yüksek lisans ve TOBB ETÜ’de MBA programını tamamlamış, Başkent Üniversitesi İşletme anabilim dalında da doktora çalışmasına devam etmektedir. İlkokul yıllarında tanıştığı Halkoyunları ile üniversite yıllarında da ilgilenmeyi sürdürmüştür. YAREN Kooperatifi kurucu ortağıdır. YAREN Kooperatifi çatısı altında paydaşlarla güvene dayalı sürdürebilir ilişkiler kurma ve yürütme sorumluluğunu taşımakta, toplumsal fayda yaratan sürdürülebilir kalkınma projelerinde ve eğitimlerde görev almayı hedeflemektedir.