Yaren Kooperatif

Yıllar boyu bireysel olarak halk bilim çalışmalarında yer almış 8 ODTÜ mezunu “yaren” tarafından kurulan Yaren Kooperatif, çocuklarımıza yapılan her yatırımın kelebek etkisiyle ailelere ve oradan da topluma yayılması hayalini taşımaktadır.

Çocuklarımıza halkbilim birikimlerini aktararak, geleneği geleceğe doğru mesajlarla iletmek tecrübe ve sosyal ağımızla toplumda eğitim ve kalkınma adına farklılık yaratmaktır.

“kültürümüze ve kültürel farklılıklarımızın ortaya çıkardığı harmoniye güveniyoruz”

Bu nedenle halk biliminden yola çıkarak çocuklarımıza birlik ve beraberliği geleneksel yollarla, halk müziği ve halk oyunları ile somutlaştırarak aktarmayı seçiyoruz.

Kendi değerlerimizden de yola çıkarak kendine ve çevresine saygılı, dürüst, sorumluluk sahibi, şefkatli iletişim dilini kullanan ve kendine ve çevresine sevgi ile yaklaşabilen çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Kültür Mirası

Nesiller boyu birlikte var olmak, birlikte ilerlemek, zorluklara birlikte göğüs gerip, coşkuları beraber yaşamak; zaman içinde ortak bir dil, ortak bir kültür, bir miras oluşmasına sebep olur. Bu miras, ait oldukları yöreleri eşsiz kılan en büyük zenginlikleri içerisinde barındırır. Bu zenginliklerin gücüne, değerine inanmak, toplumsal kalkınmanın kilit noktasıdır.

Halk Bilimi

Halk bilimi kavramı, bu inanç doğrultusunda, belirli bir bölgede yaşayan halkın maddi ve manevi alanlardaki kültür ögelerini konu edinen, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Köken olarak İngilizce Folk (halk) ve Lore (bilim) kelimelerinden oluşan Halk Bilimi, ülkemizde Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar bireysel çalışmalarla sürdürülmüştür. 1930’lu yıllarda konservatuar ve derneklerin çabalarıyla daha kurumsal ve eğitsel bir boyut kazanmış ancak süregelen dönemde kültür aktarımı merkeze alınarak yapılan çalışmalar sonucu çocuklara yönelik çalışmalar çok kısıtlı kalmıştır.