Eğlenerek Öğrendik

Eğlenerek Öğrendik

İlçe ve köylerde yaşayan çocuklarımız ile bir araya gelerek yöreye özgü halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançlar, halk müziği ve oyunları, halk sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme vb. gibi alanlarda karşılıklı etkileşim yoluyla hem öğrendik hem de çok keyifli dersler işledik.

Köylerde yaşayan, 7-14 yaşlarında çocuklarımıza halk bilimi eğitimi vererek, halk bilimi, örf-anane konusunda farkındalıklarını artırdık, halk kültürüne, halk müziğine ve halk oyunlarına yakınlaşmalarını sağladık, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynayarak ve bir halk masalı anlatarak, gelenekleri yaşatmaya çalıştık.

Yöre araştırması yaparken biz de çok şey öğrendik. Keye şaşmasından zömbeğe, yöresel lezzetlerden, gelin kıyafetlerine kadar bir çok konuda yeni bilgiler kayıt altına aldık.